Meeluisteren

Het Bijbelboek der Psalmen 

Welgelukzalig (Matth. 5:1-11) is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters.

(Psalm 1:1)


De Psalmen zijn in Gods kerk terecht gezien als een bijzonder sieraad, waarvan we de waardigheid en nuttigheid niet genoeg kunnen overdenken.Veel minder is de inhoud van deze Psalmen met onze tongen uit te spreken of met pennen te beschrijven.
Sommigen noemen het een lusthof, apotheek en schatkamer van de Christenen. Anderen noemen het een anatomie of ontleding van de gelovige zielen, een spiegel van Gods overvloedige en ondoorgrondelijke genade.En ook zijn deze Psalmen een volkomen samenvatting of kort begrip van de gehele Bijbel, van de Wet en van het Evangelie, of van Gods ware kennis en dienst. 
(Inleiding van de Statenvertaling op het bijbelboek van de Psalmen - herspeld)