Meeluisteren

Psalmbord


Zondag 26 november 2023

 

9.30u ds. G.P. van Nieuw Amerongen

Psalm 102 : 1

Johannes 17

Psalm 102 : 7 en 16

Psalm 102 : 8

Psalm 102 : 9


18.30u ds. G.P. van Nieuw Amerongen

Psalm   93 : 1 en 4

Ezechiël 3

Psalm     1 : 1, 2 en 3

Psalm 119 : 59

Psalm 122 : 2

HC zondag 31Het sterven aan de Wet en het leven naar het Evangelie

Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou.(Gal. 2:19)

Een godzalig leven is dat leven, waartoe wij allemaal verplicht zijn, vooral als wij aan het nachtmaal des Heeren zijn geweest. Maar het  volgende is een verborgenheid, die zeer weinigen bevindelijk begrijpen.Als iemand zijn bevindingen willen beoordelen, deze vergelijkt bij wat de apostel Paulus in  deze tekst zegt: "Ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou". ...
Wat betekent deze tekst?De wet heeft mij geleerd dat ik een zondaar ben.En dat ik door de wet niet kan gerechtvaardigd worden, omdat die aan zondaars niet dan vloek en verdoemenis bekendmaakt: "Want door de wet is de kennis der zonde". Omdat ik dus door de wet mijzelf heb leren kennen als een zondig, schuldig en ellendig schepsel, daarom ben ik gestorven aan al mijn verwachting door de wet. 
De wet dan, die mij dus gedood heeft en bovendien al mijn hoop op leven door haar, is een gezegend middel geweest om mij uit mijzelf en uit al mijn eigen wettische gerechtigheid te drijven. Om door het geloof, het leven en de rechtvaardigmaking in Christus en in zijne gerechtigheid alleen te zoeken. 
Dit is dan de wonderlijke dood, waarvan hier gesproken wordt. 

(blz. 9,13 - De overeenstemming der Goddelijke Eigenschappen - Ralph Erskine)

De tegenwoordige plicht voor de naderende duisternis

Geeft eer aan de Heere uwen God, eer Hij het duister maakt. (Jer. 13:16)

Hoe geeft het geloof God eer?Door aan Gods getrouwheid te beantwoorden.Daarom wordt van Abraham gezegd, dat hij "gesterkt is geweest in het geloof, gevende God de eer". 
Op een bijzondere manier geeft het zaligmakend geloof God eer:Omdat het niets tot Hem brengt, dan armoede, gebrek en leegheid. 
Andere genaden brengen Hem, bij wijze van spreken, iet toe. Maar het geloof niets. 
Het geloof geeft God de eer, omdat het in en van Hem alles zoekt.Het geloof geeft God de eer, omdat alle andere daden Hem maar zover verheerlijken, als er geloof in is en als zijn uit het geloof voortkomen. 
(Blz. 44,45 - Blijde boodschap in zware tijden - Ralph Erskine)